Kto może naprawiać i konserwować podnośniki?

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Podnośniki wykorzystywane podczas prac budowlanych i remontowych powinny być utrzymywane w najlepszej kondycji, ponieważ od tego zależy bezpieczeństwo pracowników wykorzystujących je podczas pracy. Aby podnośnik był sprawny, należy regularnie go konserwować i naprawiać drobne usterki. Kto jest do tego uprawniony?

Dlaczego konserwacja i naprawa podnośników jest ważna?

Regularne poddawanie podnośnika koszowego przeglądowi, konserwacji oraz naprawom mniejszych i większych usterek powinno być priorytetem dla osób nimi zarządzających. Sprawny podnośnik jest gwarancją pracy bez zagrożeń dla pracowników oraz płynnym działaniem bez większych kosztownych awarii. Bardziej opłacalna jest zaplanowana wcześniej konserwacja niż nagła poważna usterka wyłączająca sprzęt z użycia nawet na kilka tygodni. Ponieważ nieodpowiednie obchodzenie się z podnośnikiem i błędna naprawa mogą być przyczyną zagrażającej pracownikom sytuacji, należy powierzyć sprzęt odpowiednio wykwalifikowanym osobom.

Kto może naprawiać i konserwować podnośniki?

Uprawnienia do wykonywania napraw podnośników i podobnych mu urządzeń wydaje Urząd Dozoru Technicznego. Aby zdobyć odpowiednie kwalifikacje, należy spełnić kryteria przedstawione w ustawie o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 roku. Zgodnie z tą ustawą każda firma naprawiająca i konserwująca podnośniki powinna spełniać następujące warunki:

  • wprowadzenie odpowiednich technologii naprawy i modernizacji,
  • posiadanie odpowiednich narzędzi do prowadzenia napraw zgodnie z uprzednio ustaloną technologią,
  • zatrudnianie wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników,
  • przeprowadzanie regularnej i zorganizowanej kontroli celem utrzymania odpowiednio wysokiej jakości,
  • posiadanie odpowiedniego zaplecza umożliwiającego prawidłowe diagnozowanie urządzeń.