Zasady BHP przy pracy na podestach ruchomych

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Podesty ruchome wykorzystywane są przede wszystkim do prac na wysokościach. Znajdują powszechne zastosowanie głównie w takich branżach jak budownictwo, energetyka, przemysł stoczniowy, a także przy różnorodnych pracach porządkowych, konserwacji zieleni, montażu reklam itd. Podest ruchomy okazuje się niezastąpiony przy realizacji różnorodnych zadań, które wymagają podniesienia pracownika na odpowiednią wysokość. Jednak trzeba też pamiętać o konieczności zachowania wszelkich wymogów bezpiecznej pracy. Nieprzestrzeganie zasad BHP przy pracy na podestach ruchomych wiąże się z zagrożeniami dla zdrowia, a nawet życia pracowników i osób postronnych. W tym artykule przedstawiamy kilka najważniejszych wskazówek, jak sprostać wymogom z zakresu BHP, które dotyczą również wynajętych podestów ruchomych.

Bezpieczna praca na podestach ruchomych - najważniejsze wskazówki

 

  • Każdy podest ruchomy, który pozostaje w użyciu, musi posiadać m.in. aktualną decyzję UDT zezwalającą na jego eksploatację oraz zaświadczenia potwierdzające dokonania wszelkich przeglądów konserwacyjnych przez uprawnionego konserwatora.

  • Zawsze należy zaznajomić się z instrukcją obsługi konkretnego podestu. Trzeba przeczytać instrukcję producenta, dokładnie poznając specyfikę użytkowania, obsługi i konserwacji konkretnego modelu. Nawet jeśli masz spore doświadczenie w pracy z tego typu sprzętem, instrukcję powinieneś mieć zawsze pod ręką.

  • Jak najczęściej sprawdzaj stan techniczny podestu ruchomego. Ta zasada dotyczy nie tylko obowiązkowych kontroli, które powinny być wykonywane regularnie przez konserwatorów, ale również operatorów, którzy przed podjęciem pracy mają obowiązek samodzielnie dokonać oceny ogólnego stanu technicznego podestu. Podczas takich ogólnych kontroli warto też co jakiś czas sprawdzić m.in. poziom oleju, stan akumulatorów, układ hydrauliczny pod kątem ewentualnych wycieków, mechanizm podnoszenia oraz elementy odpowiedzialne za stateczność podestu.

  • Wszelkie naprawy i modernizacje należy wykonywać wyłącznie przez zakłady uprawnione przez UDT.

  • Konserwacja podestów ruchomych powinna odbywać się zgodnie z instrukcją eksploatacji i przepisami o dozorze technicznym. Przeprowadzana musi być przez konserwatora posiadającego stosowne uprawnienia i kwalifikacje.

  • Osoba obsługująca podest ruchomy powinna zadbać o odpowiednie ubranie i zastosować niezbędne środki ochrony osobistej (najczęściej to pracodawca wyposaża pracownika w takie środki), takie jak m.in. kask, rękawice, okulary, ochronniki słuchu itd. Pracownik podnoszony na podeście powinien stosować uprząż bezpieczeństwa. Istotne jest też używanie kamizelek odblaskowych.

  • Przed uruchomieniem podestu ruchomego do pracy zadbaj o stabilne, odpowiednio nośne i równe podłoże. Nachylenie podłoża nie może przekraczać maksymalnej wartości określonej przez producenta. W przypadku nierównego podłoża często istnieje konieczność zastosowania maszyn wyposażonych w dodatkowe podpory poziomujące.

  • Zachowaj szczególną ostrożność oraz odpowiednią odległość uwzględniającą rodzaj gruntu i głębokość podczas pracy blisko krawędzi głębokich wykopów.

  • Przed rozpoczęciem pracy należy wyznaczyć strefę niebezpieczną w obrębie oraz wokół podestu z zastosowaniem taśmy ostrzegawczej. Osoby postronne nie powinny przebywać w obszarze wyznaczonej strefy.