Czy obsługa podestów ruchomych wymaga specjalnych uprawnień?

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zakres zastosowań podestów ruchomych jest bardzo szeroki. Wykorzystywane są w branży budowlanej, przemysłowej i usługowej. Znacząco ułatwiają wykonywanie różnorodnych prac na wysokościach, zapewniając przy tym odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Obsługa podestów ruchomych wymaga nie tylko odpowiednich umiejętności oraz przestrzegania zasad BHP, ale również posiadania niezbędnych uprawnień.

W tym artykule podpowiemy, jakie uprawnienia należy zdobyć, aby móc obsługiwać podesty ruchome.

Uprawnienia do obsługi podestów ruchomych

Operator podestów ruchomych musi być odpowiednio przygotowany do wykonywania pracy na wysokościach. Powinien doskonale znać specyfikę właściwej obsługi i konserwacji tych urządzeń, jak również zasady bezpiecznej eksploatacji. W pierwszej kolejności trzeba wziąć udział w szkoleniu, a następnie przystąpić i zdać egzamin UDT. Komisja Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) przyznaje stosowne zaświadczenie kwalifikujące do obsługi i konserwacji podestów. Tylko na tej podstawie można wykonywać zawód operatora.

Kto może zostać operatorem podestów ruchomych?

Operatorem podestów ruchomych może zostać osoba pełnoletnia, która posiada przynajmniej podstawowe wykształcenie. Konieczne jest również uzyskanie od lekarza zaświadczenia potwierdzającego, że stan zdrowia pozwala na pracę z podestami ruchomymi. Istotne jest też, aby przyszły operator był w dobrej kondycji fizycznej, aby podołać czynnościom związanym np. z instalowaniem, konserwacją, naprawą sprzętu czy przenoszeniem materiałów itd.

Szkolenia i egzamin UDT

Pierwszym krokiem do uzyskania uprawnień jest udział w szkoleniu. Podczas szkolenia przyszły operator zdobywa niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną, która jest konieczna nie tylko do zdania egzaminu, ale również pracy z podestem ruchomym.

Sam egzamin UDT nie należy do najprostszych, gdyż wymaga przyswojenia sporej ilości ważnych informacji, w tym przede wszystkim aktualnie obowiązujących przepisów Urzędu Dozoru Technicznego. Dopiero po pozytywnym zdaniu egzaminu operator uzyskuje stosowne uprawnienia. Jeśli egzamin nie zakończy się sukcesem, można podejść do niego ponownie.