Czynności niedozwolone w trakcie pracy na podestach ruchomych

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Praca na podeście ruchomym wymaga umiejętnego, a przede wszystkim odpowiedzialnego działania. Oto najważniejsze czynności, które są niedozwolone podczas pracy na podestach ruchomych.

 

 1. Obsługiwanie podestu przez osoby bez stosownych kwalifikacji i umiejętności. 

Podest ruchomy powinien być obsługiwany przez pracownika z odpowiednimi kwalifikacjami potwierdzonymi zaświadczeniem wydanym przez UDT.

 

 1. Ignorowanie zaleceń zawartych w instrukcji podestu ruchomego.

Wszystkie czynności związane z użytkowaniem podestu ruchomego powinny być zgodne z instrukcją opracowaną przez producenta lub/i ze stanowiskową instrukcją obsługi opracowaną przez eksploatującego oraz z przepisami o dozorze technicznym.

 

 1. Brak kontroli stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem prac.

Przed podjęciem prac na podeście należy dokonać ogólnej kontroli stanu technicznego na podstawie instrukcji.

 

 1. Brak stosownego ubioru oraz środków ochrony osobistej podczas pracy na podeście.

Pracownik powinien zadbać o właściwy strój podczas obsługi podestu. Nie należy nosić luźnego ubrania, które mogłoby być pochwycone przez sprzęt. Dłuższe włosy należy spiąć. Niewskazane jest stosowanie biżuterii, np. zegarki czy łańcuszki. Pracownik musi być wyposażony w stosowne środki ochrony osobistej, m.in. kamizelkę odblaskową, uprząż bezpieczeństwa, kask, rękawice, okulary itp.

 

 1. Obecność na podeście lub w obrębie pracy podestu osób postronnych.

Istotnym etapem prac przygotowawczych jest uniemożliwienie osobom postronnym wstępu na teren pracy podestów. Konieczne jest wyznaczenie strefy stanowiącej zagrożenie dla zdrowia lub życia osób w obrębie i wokół podestu.

 

 1. Praca na niestabilnym podłożu.

Nie należy rozpoczynać pracy na podeście, jeśli podłoże jest niestabilne, nierówne, a jego nachylenie przekracza maksymalną wartość dopuszczalną przez producenta.

 

 1. Przekroczenie dopuszczalnego udźwigu lub/i ilości dopuszczalnej liczby osób na podeście.

Nigdy nie należy przekraczać dopuszczalnego udźwigu. Nie można też dopuścić do sytuacji, gdy na podeście znajduje się więcej osób, niż to jest dopuszczalne. Co więcej, trzeba dbać o zachowanie środka ciężkości w centralnym punkcie platformy, aby zachować stabilność.

 

 1. Podejmowanie pracy na podeście przy wycieku oleju.

Nigdy nie należy podejmować prac, gdy zauważony zostanie wyciek oleju z instalacji hydraulicznej. Pompę należy wyłączyć natychmiast po wykryciu nieprawidłowości. Co więcej, przed rozpoczęciem prac należy skontrolować układ hydrauliczny i poziom oleju. Wyciek oleju jest bardzo niebezpieczny — może doprowadzić nie tylko do groźnego wypadku, ale również zanieczyszczenia środowiska.

 

 1. Praca podestem ruchomym zbyt blisko innych pojazdów i napieranie podestem na znajdujące się w pobliżu konstrukcje.

Tego typu działania mogą doprowadzić do niebezpiecznych kolizji.

 

 1. Praca w czasie wiatru.

Nie można podejmować pracy na podeście, jeśli prędkość wiatru przekracza dopuszczalną wartość (należy dokonać pomiarów wiatromierzem). Niewskazane jest też przewożenie przedmiotów, które mogłyby zwiększać obciążenie związane z wiatrem.

 

 1. Podejmowanie pracy w czasie mrozu.

W przypadku mrozu przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, jaka jest najniższa temperatura, w której podest może być użytkowany.

 

 1. Podejmowanie pracy w czasie burzy.

Pracę w czasie burzy należy niezwłocznie przerwać ze względu na ryzyko porażenia piorunem.

 

 1. Niedozwolone zwiększenie wysokości roboczej platformy.

Nie wolno zwiększać wysokości roboczej podestu roboczego, np. poprzez wchodzenie na jego barierki czy używanie drabiny.

 

 1. Niewłaściwe zabezpieczenie podestu po zakończonej pracy.

Po zakończonej pracy należy zadbać o to, aby platforma została całkowicie opuszczona, a podest został zabezpieczony przed możliwością przypadkowego zjazdu czy zsunięcia. Trzeba też zabezpieczyć go przed dostępem osób nieupoważnionych.