Czynności zabronione w pracy z podnośnikiem

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W tym artykule przedstawimy Ci najważniejsze ograniczenia dotyczące korzystania z podnośników ruchomych, które warto mieć na uwadze. Dzięki temu będziesz mógł zagwarantować bezpieczeństwo w miejscu pracy i uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

Unikaj przeciążenia

Jednym z najważniejszych aspektów bezpieczeństwa podczas pracy z podnośnikami ruchomymi jest unikanie przeciążenia tych urządzeń. Każdy podnośnik ma określoną maksymalną nośność, której nigdy nie wolno przekraczać. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, ile wynosi maksymalne obciążenie podnośnika i upewnić się, że nie zostanie przekroczone. Przeciążenie podnośnika może prowadzić do uszkodzeń sprzętu, a co gorsza, do poważnych wypadków.

Nieprawidłowe używanie podestu ruchomego

Kolejną czynnością zabronioną przy pracy z podnośnikiem jest jego nieprawidłowe używanie. To oznacza, że należy korzystać z podestu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami producenta. Należy pamiętać, że podnośniki ruchome są przeznaczone do pracy tylko na stałej i stabilnej powierzchni. Nie wolno ich stosować na nierównym terenie, na zboczu czy w innych nieodpowiednich warunkach. Ponadto zabronione jest przemieszczanie się po podnośniku w trakcie jego pracy oraz dokonywanie napraw czy regulacji podnośnika bez odpowiedniego przeszkolenia.

Bezpieczne korzystanie z podnośnika

Należy pamiętać, że podnośniki ruchome wymagają regularnych przeglądów i konserwacji, których nie można zaniedbywać. Przeprowadzanie prac konserwacyjnych bez uprzedniego odłączenia podnośnika od źródła zasilania, manipulowanie układami sterowania bez odpowiednich uprawnień oraz ignorowanie sygnałów alarmowych podnośnika są surowo zabronione. Ważne jest także, aby nie przekraczać maksymalnego zakresu wysokości podnośnika oraz nie przemieszczać go podczas pracy.