Serwis i konserwacja podnośników. Jak dbać o urządzenia?

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Podnośniki są niezastąpione przy wykonywaniu wszystkich prac na wysokości niezależnie od ich charakteru. Wynajem podnośników koszowych będzie przydatny przy pracach budowlanych, remontowych, konserwacyjno-instalacyjnych, a także przy wszelkiego rodzaju oględzinach, pielęgnacji drzew czy czyszczeniu elewacji. Trzeba jednak pamiętać, że podnośniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym i właściwie konserwowane. Przyjrzyjmy się bliżej zasadom dbania o podnośniki.

Jakie reguły obowiązują przy korzystaniu z podnośników?

Używanie podnośników wymaga posiadania odpowiednich uprawnień. Ich operator powinien mieć świadectwo kwalifikacji pozwalające na obsługę podestu przejezdnego ruchomego. Jest ono wydawane po zdaniu egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i ważne przez okres 5 lat. Podesty są urządzeniami objętymi pełnym dozorem technicznym, dotyczą więc ich również regulacje dotyczące przeglądów i konserwacji. Każda maszyna tego typu musi być zgłoszona do UDT i posiadać aktualną decyzję zezwalającą na eksploatację. Zgodnie z przepisami obowiązkowy będzie przegląd wykonywany raz do roku i zakończony dopuszczeniem do użytkowania, a także konserwacja przeprowadzana co 30 dni. Potwierdzenie wykonania niezbędnych czynności musi się znaleźć w dzienniku konserwacji maszyny. Nie można także zapominać o prowadzeniu czynności związanych z obsługą codzienną urządzenia. Czynności konserwacyjne w przypadku sprzętu objętego pełnym dozorem muszą być realizowane przez osoby, które mają do tego uprawnienia wydane przez UDT.

Główne reguły bezpieczeństwa

Przy eksploatacji podnośnika trzeba pamiętać, że musi on być wykorzystywany zgodnie z zaleceniami producenta. Niezbędnym wyposażeniem urządzenia będzie instrukcja obsługi znajdująca się zawsze pod ręką. Przed każdorazowym przystąpieniem do pracy urządzenie powinno być sprawdzone pod kątem prawidłowego działania wszystkich systemów. Kluczowe dla bezpieczeństwa będzie zapewnienie stabilności, zwracanie uwagi na wiatr oraz instalacje elektryczne i unikanie przeciążeń.